Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/thanit17/domains/cowboythai.com/public_html/longhorn/system/database/mysql.php on line 6
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ผู้เยี่ยมชม
 52 คน ในวันนี้
 58 คน ในสัปดาห์นี้
 60 คน ในเดือนนี้
 701 คน ในปีนี้
 22023 คนทั้งหมด
1 คน ออนไลน์
 
ไปรษณีย์ไทย
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้ายอดนิยม
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ Long Horn Shop

Long Horn Shop เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ โดย Long Horn Shop จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของ Long Horn Shop จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้บริการของ Long Horn Shop

    เนื่องจาก Long Horn Shop ได้พัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงบริการของ Long Horn Shop อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ครั้งคราว Long Horn Shop จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของ Long Horn Shop หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ Long Horn Shop โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ Long Horn Shop@Long Horn.com
    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Long Horn Shop ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของ Long Horn Shop ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือนโยบายส่วนบุคคล หรือนโยบายการรวบรวมข้อมูลฉบับอื่น
    ผู้ใช้บริการทุกท่านรับทราบว่า เว็บไซต์ของ Long Horn Shop มีการเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซต์อื่น Long Horn Shop จะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น และ Long Horn Shop ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์ของ Long Horn Shop และอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ และทุกเว็บไซต์ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เว็บไซต์นี้รวบรวมเท่า นั้นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ Long Horn Shop ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของ Long Horn Shop ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซต์ที่ Long Horn Shop จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใด ๆ ของ Long Horn Shop บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย Long Horn Shop แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Long Horn Shop นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ Long Horn Shop Long Horn Shop จะไม่รับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

โดยทั่วไป Long Horn Shop จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถ ใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ Long Horn Shop อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัด ให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่ Long Horn Shop จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือ ติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ของ Long Horn Shop จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อ Long Horn Shop เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ : (1) ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย (2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของ Long Horn Shop หรือ (3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Long Horn Shop หรือของผู้ใช้บริการของ Long Horn Shop

ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน

Long Horn Shop อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของ Long Horn Shop หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจาก Long Horn Shop และหุ้นส่วนของ Long Horn Shop Long Horn Shop อาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจไปยังท่านเป็น คราว ๆ ไป ท่านยังมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน ว่าจะรับคุกกี้ทั้งหมด โดยจะได้รับการแจ้งเมื่อคุกกี้ได้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็น ที่เรียบร้อย หรือท่านอาจจะปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดก็ได้ หากท่านปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ Long Horn Shopp ที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม และบางเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุง/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการติดต่อกับ Long Horn Shop

Long Horn Shop ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับ Long Horn Shop สามารถเข้าถึง และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและ รหัสผ่าน แฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) อาจจะถูกลบทิ้งได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านพลาดในการเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษของ Long Horn Shop ได้ หากท่านต้องการทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกแฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ Long Horn Shop ได้ที่ 888shop888aaaa68@gmail.com

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Long Horn Shop ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

Long Horn Shop มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของ Long Horn Shop จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Long Horn Shop ไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของ Long Horn Shop เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้มา Long Horn Shop จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบว่า Long Horn Shop สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ Long Horn Shop เพื่อที่จะทำคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน ความถูกต้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (password- protected) ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของ ท่าน Long Horn Shop ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและการติดต่อ ของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (internet cafe)

ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของ Long Horn Shop Long Horn Shop ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว Long Horn Shop อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของ Long Horn Shop การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง
 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
จักร Long Horn โทร. 036-595078 , 087-7763786
Email : 888shop888aaaa68@gmail.com