ผู้เยี่ยมชม
 6 คน ในวันนี้
 13 คน ในสัปดาห์นี้
 13 คน ในเดือนนี้
 140 คน ในปีนี้
 39763 คนทั้งหมด
1 คน ออนไลน์
 
Share This
  Tweet about it     Face book sharer     Digg it     Stumble upon     Share on myspace
  BlogThis     Reddit     Bookmark to delicious     Buzz on google     See @ opencart2u
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้ายอดนิยม
 
สินค้าน่าสนใจ
 
ผู้สนับสนุน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์  Mataharee Shop
- Mataharee Shop  เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ โดย Mataharee Shop จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของ Mataharee Shop   จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้บริการของ  Mataharee Shop

- เนื่องจาก  Mataharee Shop  ได้พัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงบริการของ  Mataharee Shop  อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว  Mataharee Shop  จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของ  Mataharee Shop  หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ  Mataharee Shop  โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ mataharee_shop@hotmail.co.th
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ  Mataharee Shop  ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของ  Mataharee Shop  ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือนโยบายส่วนบุคคล หรือนโยบายการรวบรวมข้อมูลฉบับอื่น 
- ผู้ใช้บริการทุกท่านรับทราบว่า เว็บไซต์ของ  Mataharee Shop  มีการเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซต์อื่น  Mataharee Shop  จะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น และ  Mataharee Shop  ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์ของ  Mataharee Shop  และอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ และทุกเว็บไซต์ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เว็บไซต์นี้รวบรวมเท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ  Mataharee Shop  ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของ  Mataharee Shop  ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซต์ที่  Mataharee Shop  จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ
      เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใด ๆ ของ  Mataharee Shop  บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย  Mataharee Shop  แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ
     นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ  Mataharee Shop  นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ  Mataharee Shop   Mataharee Shop  จะไม่รับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
<dd>โดยทั่วไป  Mataharee Shop  จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถ ใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้  Mataharee Shop  อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัด ให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่  Mataharee Shop  จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ  Mataharee Shop  จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อ  Mataharee Shop  เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ :

(1) ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย

(2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของ  Mataharee Shop  หรือ

(3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ  Mataharee Shop  หรือของผู้ใช้บริการของ  Mataharee Shop 

ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน
- Mataharee Shop  อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ บริการของ Mataharee Shop  หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจาก  Mataharee Shop  และหุ้นส่วนของ  Mataharee Shop   Mataharee Shop  อาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจไปยังท่านเป็นคราว ๆ ไป
     ท่านยังมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน ว่าจะรับคุกกี้ทั้งหมด โดยจะได้รับการแจ้งเมื่อคุกกี้ได้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นที่เรียบร้อย หรือท่านอาจจะปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดก็ได้ หากท่านปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ  Mataharee Shop  ที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม และบางเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การปรับปรุง/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการติดต่อกับ Mataharee Shop
- Mataharee Shop  ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับ  Mataharee Shop  สามารถเข้าถึง และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน 
     แฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) อาจจะถูกลบทิ้งได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านพลาดในการเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษของ Mataharee Shop ได้ หากท่านต้องการทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกแฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ  Mataharee Shop  ได้ที่ mataharee_shop@hotmail.co.th


ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ  Mataharee Shop  ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

- Mataharee Shop  มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของ  Mataharee Shop  จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ  Mataharee Shop  ไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของ  Mataharee Shop  เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้มา  Mataharee Shop  จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบว่า  Mataharee Shop  สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ  Mataharee Shop  เพื่อที่จะทำคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์

- ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (password- protected) ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน  Mataharee Shop  ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (internet cafe)


ข้อยกเว้นความรับผิด
- ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของ Mataharee Shop   Mataharee Shop  ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว
       Mataharee Shop  อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของ  Mataharee Shop  การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
โทร. 087-3361146 Instagram: fahanamataharee
email: mataharee_shop@hotmail.co.th