ศูนย์รวมบทความคาวบอย อินเดียนแดง เม็กซิกัน

ฅนค้นคน ตอน อินเดียนแดงพันธุ์ไทย

ฅนค้นคนตอนอินเดียนแดงพันธุ์ไทย ออกอากาศเมื่อ 15 เมษายน 2546

เรื่องราวของกลุ่มคน ผองเพื่อน ที่มีความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาใน Native American Indian หรืออินเดียนแดง สิ่งที่พวกเขาทำได้เป็นส่วนหนึ่งที่ปลุกกร­ะแสคนที่รักอินเดียนในเมืองไทยให้มารวมตัว­กัน เป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องที่มีความรักในอิน­เดียนปฏิบัติตามกันมาจนถึงทุกวันนี้ มาดูกันสิว่ากลุ่มคนที่บางคนมองแต่ภายนอกอ­าจจะคิดว่า แปลก บ้า เค้าจะใช้ชีวิตอย่างไร มีแนวความคิดอย่างไรในการดำรงค์ชีวิต รายการได้ถ่ายทอดความรักระหว่างผองเพื่อน พี่น้อง ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงพิธีกรรมต่างๆให้ทุกคนได้เข้าใจพวกเ­ค้ามากขึ้น...ฅนต้นเรื่อง พี่ต้น Silver Arrow /พี่รัช dances with wolves/ พี่ทิด /พี่ฟัก/ พี่ต๋อง /พี่แมน /พี่ป๊อบ /พี่น้อง

Relate