ศูนย์รวมบทความคาวบอย อินเดียนแดง เม็กซิกัน

สุดยอดแห่งตะวันตก (ฝรั่งเขาว่างั้น)

ที่มา http://www.westernwriters.org/best_westerns.htm
Best Westerns of the 20th Century สุดยอดแห่งตะวันตกของ ศตวรรษที่ 20

สุดยอดนักประพันธ์ - Best Western Authors
Elmer Kelton
Willa Cather
A.B. Guthrie
Louis L'Amour
Dee Brown
Dorothy Johnson
Zane Grey
Owen Wister
Larry McMurtry
Will Henry
Max Evans
Jack Schaefer
Glendon Swarthout
Mari Sandoz
Wallace Stegner
Norman Zollinger
Don Coldsmith
Richard S. Wheeler
Loren D. Estleman
Ernest Haycox
Tony Hillerman
Robert M. Utley
Cormac McCarthy
Benjamin Capps

สุดยอดนวนิยาย - Best Western Novels
Shane (Schaefer)
Lonesome Dove (McMurtry)
The Big Sky (Guthrie)
The Time It Never Rained (Kelton)
The Virginian (Wister)
The Shootist (Swarthout)
Death Comes for the Archbishop (Cather)
Riders of the Purple Sage (Grey)
Monte Walsh (Schaefer)
The Ox-Bow Incident (Clark)
Hondo (L'Amour)
All the Pretty Horses (McCarthy)
Centennial (Michener)
The Sea of Grass (Conrad Richter)
Riders to Cibola (Zollinger)
The Homesman (Swarthout)
True Grit (Portis)
The Searchers (LeMay)
The Rounders (Evans)
The Day the Cowboys Quit (Kelton)
Call of the Wild (London)

สุดยอดนิยาย (ประพันธ์จากเรื่องจริง) Best Nonfiction Books
Bury My Heart at Wounded Knee (Brown)
Across the Wide Missouri (DeVoto)
Charles Goodnight (Haley)
Cheyenne Autumn (Sandoz)
The Longhorns (Dobie)
Old Jules (Sandoz)
Undaunted Courage (Ambrose)
Men to Match My Mountains (Stone)
Triggernometry (Cunningham)
Black Elk Speaks (Niehardt)
And Die in the West (Marks)
Pat Garrett (Metz)

สุดยอดภาพยนต์ตะวันตก - Best Western Films
Shane
High Noon
The Searchers
Dances with Wolves
Red River
The Shootist
Stagecoach
Ride the High Country
Unforgiven
The Man Who Shot Liberty Valance

สุดยอดเรื่องสั้นตะวันตก - Best Western Short Stories
"The Man Who Shot Liberty Valance" (Johnson)
"A Man Called Horse" (Johnson)
"To Build a Fire" (London)
"Lost Sister" (Johnson)
"The Hanging Tree" (Johnson)

สุดยอดซีรี่ส์ทีวีตะวันตก - Best Western TV Series
Gunsmoke
Bonanza
Maverick
Rawhide
Have Gun Will Travel
The Virginian
Little House on the Prairie
High Chaparral
The Rifleman

สุดยอดทีวีมินิซีรี่ส์ตะวันตก - Best Television Mini Series
Lonesome Dove
Centennial
The Good Old Boys
How the West Was Won
The Sacketts
Lewis & Clark
The West
The Rough Riders

 

Relate