ศูนย์รวมบทความคาวบอย อินเดียนแดง เม็กซิกัน

Muaklek Cowboy Fest 2010 26–28 พ.ย.53 #1

มวกเหล็ก คาวบอย เฟส 2010
อำเภอมวกเหล็ก เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย อาชีพ“โคบาล” หรือ “คาวบอยเมืองไทย” ได้ก่อกำเนิดจากที่นี่ นอกจาก เราจะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่ าเขา น้ำตก และภูมิทัศน์ที่สวยงาม พื้นดินของเรายังมีความอุดมสมบูรณ์สำหรับการเกษตรกรรมหลากหลาย และโดยเฉพาะการเกษตรสมัยใหม่ ที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ ไร่องุ่น ฟาร์มผักปลอดสารพิษ เป็นต้น
อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ของอำเภอ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางสามารถเดินทางไปภาคอื่นๆ ได้อย่างสะดวก ก็ทำให้ได้รับเลือกเป็นพื้นที่เริ่มต้น เพื่อวางรากฐานทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์คดำเนินการจัดตั้ง “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” และ “ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค” จากรัฐบาลเดนมาร์คและสมาคมเกษตรกรเดนมาร์คซึ่งได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายเป็น ของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ค ประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม ละศูนย์อบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505
จากงานเลี้ยงเล็กๆ เฉลิมฉลองปี ใหม่ของนักเรียนฟาร์ม พัฒนาเป็น งานฟาร์ม และ ปัจจุบันเป็นงาน “โคนมแห่งชาติ” ที่จะมีส่วนของปาร์ตี้ของผู้นิยมแต่งกายแบบตะวันตก หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า “คาวบอย” และก็เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ชอบฟังเพลงในแนว Country ปัจจุบัน มีการจัดงานในรูปแบบ “คาวบอยไนท์ปาร์ตี้” กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงมีกลุ่มของคาวบอย ในหลายๆ จังหวัด อาทิ
กลุ่มคาวบอยภาคกลาง กลุ่มคาวบอยหลักสี่, คาวบอยนนทบุรี, คาวบอยนครปฐม,คาวบอยอยุธยา ,คาวบอยสระบุรี, คาวบอยลพบุรี, คาวบอยชัยนาท, คาวบอยสิงห์บุรี, คาวบอย,สุพรรณบุรี, คาวบอยปราจีนบุรี, คาวบอยสระแก้ว, คาวบอยเพชรบุรี, คาวบอยกาญจนบุรี, คาวบอยระยอง, คาวบอยชลบุรี,
กลุ่มคาวบอยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาวบอยโคราช, คาวบอยนครพนม
กลุ่มคาวบอยภาคใต้ คาวบอยพัทลุง, คาวบอยสุราษฎร์ธานี, คาวบอยนครศรีธรรมราช, คาวบอยตรัง, คาวบอยกระบี่, คาวบอยชุมพร, คาวบอยพังงา, คาวบอยสงขลา,คาวบอยระนอง
กลุ่มคาวบอยภาคเหนือ คาวบอยเชียงใหม่, คาวบอยเชียงราย, คาวบอยเมืองสองแคว

นอกจาก อาชีพผู้เลี้ยงโคนม ที่ก่อให้เกิด งานคาวบอยไนท์ปาร์ตี้ แล้ว ยังส่งผลให้มีอาชีพอื่นๆ ตามมาอาทิ ผู้ผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสไตล์คาวบอย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านฟาร์มทัวร์ฟาร์มสเตย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม และการเกษตรกรรมทันสมัย อื่นๆ อีกมาก
การจัดงาน “มวกเหล็ก คาวบอย เฟส’53” ในปีนี้ จะมุ่งพัฒนาเอกลักษณะเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งมาจากวิถีชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว โดยไม่ไม่ลืมภาคเกษตรและปศุสัตว์ ทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ และ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆ ที่ร่วมกันสรรค์สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่น่าอยู่ เฉกเช่นวิถีชีวิตของโคบาลอเมริกัน หรือ คาวบอย ต้นแบบชีวิตอิสระ แหล่งกำเนิดแรงบันดาลใจของหลายๆ คน และที่สำคัญงานนี้จะช่วยเพิ่มเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่สร้างความจดจำให้กับอำเภอมวกเหล็ก ท้องถิ่นที่มีศักยภาพทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

สถานที่จัดงาน : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2553 (3 วัน)
เวลา 10.00-24.00 น.
แนวคิดในการนำเสนอ (Theme) : “Beyond the Thai cowboy style”

การจำลองหมู่บ้านและวิถีชีวิต “คาวบอย” เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานได้มาสัมผัสบรรยากาศขุนเขาแบบตะวันตก เนื่องจากการศึกษาข้อมูลนักท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน นิยมการถ่ายรูปหลัก การจำลองบริเวณงานให้เสมือนหลุดเข้าไปสู่ยุคคาวบอย โดยมีการสร้างฉากหลังให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกเหมือนได้เดินทางไปร่วมงานคาวบอย ณ ถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ จะเป็นสีสันที่สามารถดึงดูดคนให้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น
ภายในหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร และ บาร์ในสไตล์คาวบอย มีการออกร้านขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่ผลิตได้เองในชุมชน เช่น น้ำนม น้ำผึ้ง องุ่น ผักสลัด เผือกหอมบ้านหมอ ผักหวานป่ า ข้าวสาวไห้ ทานตะวัน ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมหรือบริการ ใหม่ๆ จากผลิตผลของท้องถิ่น อาทิ สปานมสด

มีการจัดกิจกรรม การแข่งขันสไตล์คาวบอย อาทิ การแข่งขันการใช้บ่วงบาศ ,การแข่งขันความแม่นยำด้วยการฟาดแส้, การแข่งขันการขี่วัวพยศ (เครื่องเล่น), การประกวดรถจักรยานยนต์แบบชอปเปอร์ และการแข่งขันต้อนวัว, กิจกรรมการประกวดสุนัข, การแสดง ของม้าและให้บริการขี่ชมรอบบริเวณงาน, สาธิตการใช้รถ Off load และทดลองขับ, การแข่งขันจักรยาน really , การจัดการแข่งขันรถ rally, กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ การพาทัวร์การทำฟาร์มโคนม ทดลองการรีดนม, การปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติกับ อสค. , การจัดนิทรรศการทางการเกษตรเผยแพร่ประวัติคาวบอยมวกเหล็ก, ททท. สนง.ลพบุรี ,และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เป็นต้น
มีการแสดงดนตรีและเปิดเวทีสำหรับการลีลาศ อาทิ วงบลูเกรส และวงบลูเมาส์เท้นท์ เพื่อสร้างความบันเทิงในยามค่ำคืน

ชมการประกวด cowgirl อบต. ชิงโล่และเงินรางวัล1 หมื่นบาท
ประกวดการเต้น Linedance ชิงโล่และเงินรางวัล 2 หมื่นบาท
การโชว์ม้าแสนรู้ ไวด์เวสโชว์จากคนคาวบอย ชิมอาหารเลิศรสจากร้านอาหารชื่อดังจากหอการค้าสระบุรี
สินค้าโอท็อปสระบุรี ผลผลิตทางการเกษตร ดนตรีเพราะสไตล์คันทรี่
พบปะะสังสรรค์ ชาวคาวบอย อินเดี้ยน ไบเกอร์ แรลลี่ จักรยานเสือภูเขา

กิจกรรม
- การแข่งขัน "The Cowboy Star" (ค้นฟ้าคว้าดาวคาวบอย) ท้าดวลการแสดง แบบคาวบอยคาวบอย ของกลุ่มคนที่ชอบ/หลงใหล ในความเป็นคาวบอย จากทั่วประเทศ
- การประกวด "คาวเกริล อบต." รประกวด สาวงาม ประจำ อบต. แต่งกายคาวบอย จัดส่งเข้าประกวดโดย อบต.
- การแข่งขัน "Line Dance Contest" (ไลน์ แดนซ์ คอนเทส) จัดแข่งขันการเต้นรำแบบคาวบอย โดยนักเรียน/นักศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับประถม และระดับมัธยม/อาชีวศึกษา รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
- การแข่งขัน "แรลลี รวมพลคนชอบคาวบอย" จัดร่วมกับ www.rallythai.net เพื่อจัดการแข่งขันแรลลี กรุงเทพฯ-มวกเหล็ก ในคอนเซ็ปต์ เที่ยวเมืองคาวบอย
- กิจกรรมรวมกลุ่ม "นักเต้น" กิจกรรมรวมกลุ่มนักเต้น ชมรมผู้นิยมการเต้นรำ รวมกลุ่ม/ออกแบบท่าเต้นแบบคาวบอย
- กิจกรรมรวมกลุ่ม "ชมรมคนรักม้า" กิจกรรมรวมกลุ่มชมรมของผู้รักและนิยมการขี่ม้า
- กิจกรรมรวมกลุ่ม "แก็งซ์รถช็อปเปอร์" กิจกรรมรวมกลุ่มชมรมผู้ขับขี่รถช็อปเปอร์
- กิจกรรมรวมกลุ่ม "นักปั่นจักรยานเสือภูเขา" กิจกรรมรวมกลุ่มชมรม ของผู้ขับขี่รถจักรยานเสือภูเขา
- กิจกรรมรวมกลุ่ม "อนุรักษ์ ปลูกป่า"
วันศุกร์ที่ 26-พ.ย.-53
11.00 - 24.00 น. การออกบูธในโซนต่างๆ บูธในโซนต่างๆ
19.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม นักเต้น ลานดนตรี
11.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ชมรมคนรักม้า เต๊นท์ชมรมอนุรักษ์ม้าไทยแสนรู้
11.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม แก๊งค์รถช็อปเปอร์ เต๊นท์กลุ่มนักขับมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์
11.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม จักรยานเสือภูเขา เต๊นท์กลุ่มนักปั่นจักรยานเสือภูเขา
19.00 - 20.00 น. การแข่งขัน Line Dance Contest (ไลน์แดนซ์คอนเทส) เวทีการแสดง
19.00 - 24.00 น. การแสดงดนตรีจากวง The Western Band เวทีการแสดง
21.00 - 21.20 น. การแสดง Wild West Show คุณแอ๊ด เวทีการแสดง

วันเสาร์ที่ 27-พ.ย.-53
11.00 - 24.00 น. การออกบูธในโซนต่างๆ บูธในโซนต่างๆ
19.00 - 24.00 น. การประกวดคาวเกิร์ล อบต. เวทีการแสดง
09.00 - 12.00 น. การแข่งขันแรลลี่ รวมพลคนชอบคาวบอย ลานดนตรี
19.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม นักเต้น ลานดนตรี
11.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ชมรมคนรักม้า เต๊นท์ชมรมอนุรักษ์ม้าไทยแสนรู้
11.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม แก๊งค์รถช็อปเปอร์ เต๊นท์กลุ่มนักขับมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์
11.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม จักรยานเสือภูเขา เต๊นท์กลุ่มนักปั่นจักรยานเสือภูเขา
19.00 - 24.00 น. การแสดงดนตรีจากวง Night Hawk เวทีการแสดง
21.00 - 21.20 น. การแสดง Wild West Show คุณแอ๊ด เวทีการแสดง

วันอาทิตย์ที่ 28-พ.ย.-53
11.00 - 24.00 น. การออกบูธในโซนต่างๆ บูธในโซนต่างๆ
19.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม นักเต้น ลานดนตรี
11.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ชมรมคนรักม้า เต๊นท์ชมรมอนุรักษ์ม้าไทยแสนรู้
11.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม แก๊งค์รถช็อปเปอร์ เต๊นท์กลุ่มนักขับมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์
11.00 - 24.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม จักรยานเสือภูเขา เต๊นท์กลุ่มนักปั่นจักรยานเสือภูเขา
19.00 - 24.00 น. การแสดงดนตรีจากวง The Maverick เวทีการแสดง
21.00 - 21.20 น. การแสดง Wild West Show คุณแอ๊ด เวทีการแสดง


โพสต์โดย djjeabjujube เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2553
แถลงข่าว “Muaklek Cowboy Fest 2010 ”
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 น.
ณ เขามะกอก ฟาร์มสเตย์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

###มาดเท่ห์ๆในสไตล์คาวบอยบนม้าเหล็ก ของท่านนายอำเภอมวกเหล็ก นายชาคร วัฒนสินธุ์
###พี่แอ๊ด อินเดี้ยน ดีเจเจี๊ยบ น้องเซ็น
###พี่ๆๆนักข่าว เริ่มเดินทางมาถึง
###พี่แหม่ม เขามะกอกฟาร์สเตย์ ซ้ายมือสุด คุยงานกับน้องปุ๋น ออแกไนซ์งานนี้ค่ะ
###ป๋าจรินทร์ ไร่องุ่นคุณมาลี เบื้องหลังประสานงาน ยุ่งตลอดเวลา
###สถานที่แถลงข่าวค่ะ แบบ Out Door


###ได้รับเกียร์ติจากพี่ๆๆไบเกอร์ พี่เหน่งเขาล้อมและเพื่อนๆๆ กลุ่มคาวบอยมวกเหล็ก มาร่วมงานด้วย
###หวานใจพี่แอ๊ด อินเดี้ยน มาร่วมงานกับน้องโอ๊ต
###เขาคือ พี่แอ๊ด อินเดี้ยน
###หมูหัน วัวหัน บาบีคิว หมูสะเต๊ะ ข้าวโพดปิ้ง สลัดผัก กาแฟจากบ้านไร่กาแฟ เบียร์สิงห์ นมเปรี้ยวไทยเดนมาร์ก เมนูน่าทานค่ะ
###ผอ.ไก่ ผอ.ททท. ลพบุรี สั่งการโชว์ วายด์ เวส โชว์ เรียกความตื่นเต้นสื่อมวลชนก่อนเลย


###ถ่ายทอดทางเคเบิ้ลสระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก
###มีโชว์ควงปืนจากคาวบอยพบโชค คาวบอยตุ๋ย มวกเหล็ก เสียดายช่างภาพไม่ได้บันทึกภาพไว้ น้าตุ๋ยค้นพบตัวเองว่าชอบคาวบอยจากเพื่อนนัย คาวบอย น้าตุ๋ยมีร้านอาหารตามสั่งตลาดไนท์มวกเหล็ก จะแต่งคาวบอยเสริฟอาหารทุกวัน เป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยว และตอนนี้อาชีพเสริมคือแต่งคาวบอยขายลอตเตอรี่ หน้าโลตัสเอ็กเพรสมวกเหล็ก ขายดีมากๆๆ บางรายแกเล่าว่า ต้องควงปืนให้ดูก่อนถึงซื้อสิบใบ จนทำให้แกควงปืนเป็นเลย
###จากนั้นเป็นการโชว์ม้า จากอ.นพ ทับกวาง อ.แก่งคอย ชมรมอนุรักษ์ม้าไทย
###ท่านรองผจว.สระบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา เป็นตัวแทนท่านผวจ.สระบุรี สนใจม้าเป็นพิเศษ
###ท่านรองผวจ.นอกสคริปต์ ขี่ม้าอย่างสนุกสนาน
ท่านรองอุกริช โพสท่าให้สื่อมวลชลถ่ายภาพ ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่สนิทสนมกับสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่รักใคร่ของชาวสื่อมวลชล
###เริ่มการแถลงข่าว
###ในภาพงานแถลงข่าว มวกเหล็กคาวบอยเฟส 2010
เริ่มจากซ้ายสุด ดีเจเจี๊ยบ , นายสุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย ผช.ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
นายอำนวย สร้อยมณีวรรณ ผู้จัดการงานขายและลูกค้า (เขตปทุมธานี , นนทบุรี , สระบุรี และอยุธยา)บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
นายพฤกษ์ เกิดชูชื่น อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี ,นายชาคร วัฒนสินธุ์ นายอำเภอมวกเหล็ก,นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจ.สระบุรี,นายวราวุธ ศรีถาพร ผู้จัดการมวลชนสัมพันธ์ บ.ทีพีไอโพลีนจำกัด,นางสาวกรุณา กาญจนประภากูล ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
###ที่สามจากขวาเสื้อสีแดง นายวัฒนพงศ์ โพธ์ินิ่มแดง (ผอ.ไก่)ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ผู้ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีสุดกำลัง
###ถ่ายภาพหมู่
###เสร็จสิ้นการแถลงข่าว ขอขอบคุณนายกอบต. นายกเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานราชการ เจ้าของรีสอร์ทต่างๆ และสื่อมวลชลท้องถิ่น และส่วนกลาง ที่มาร่วมงานค่ะ
###ขอบคุณพี่ไบเกอร์ มวกเหล็กชอปเปอร์ นำโดย พี่เจ๋ง พี่ไก่ คาวบอยมวกเหล็ก นำโดยพี่เหน่ง ที่มาร่วมงานเกือบ 20 ท่าน
###โฉมหน้าคาวบอยตุ๋ย มวกเหล็ก เสื้อแดง คาวบอยพบโชค วันนั้นขายล็อตเตอรี่ได้เกือบห้าพันบาท
###แล้วพบกัน มวกเหล็กคาวบอยเฟส 2010 วันที่26-28 พ.ย. 53 ที่ฟาร์โคนมไทยเดนมาร์ก
ตอนนี้ทางร้านแดรี่โฮม ระดมช่างสร้างเมืองคาวบอย 10 คน จะเก็บภาพเบื้องหลังการทำงานมาฝากวันหลังค่ะ และตอนนี้มีน้องๆๆสนใจสมัครเต้นประกวด Line Dance ทั้งหมด 7 ทีมแล้วค่ะ ส่วนประกวดสาวงามคาวเกิร์ลอบต.ก้อ 10 คนแล้วค่ะ มีแต่สวยๆๆทั้งนั้นเลยค่ะ

ปล.ภาพที่ถ่ายมัวๆๆเพราะมีหมอกลง ฟ้าปิด แม้จะบ่ายแก่ๆๆแล้ว ยังหนาวอยู่เลยค่ะ อากาศน่าเที่ยวมากค่ะ


รายชื่อร้านอาหารที่จะออกบู้ธ เท่าที่ทราบ
1สเต็กครูต้อ
2PB วัลเล่ย์
3ไส้กรอกอีสานคุณกัลยา
4อ.ส.ค.
5บ้านไร่กาแฟ
6เขามะกอกฟาร์สเตย์
7โรงแรมสระบุรีอินน์
8ชมรมร้านอาหารมวกเหล็ก
9ไร่คุณฉันท์ภูผาพญาเย็น
10แลนด์สเคปเฮ้าส์
11บ้านสวนเขาล้อม
12กระหรี่พั๊ฟเจ๊หมวย
13คุณออยซีฟู้ ทับกวาง
14Alcidini Winery
15มวกเหล็กฟอเรส
16ไร่กุสุมา
17ค่ายเพชรรัชต์

และร้านอื่นๆๆอีกมากมาย แต่ละที่งัดเมนูเด็ดๆๆมาประชันกันสุดฤทธิ์

มีบู้ธแอดแวนเจอร์มาร่วม และให้ข้อมูลความรู้ เช่น
1สนามแม็กซ์
2มวกเหล็กเอทีวี
3สี่ภาคการเกษตร
4แขวงการทางมวกเหล็ก
5โรงพยาบาลมวกเหล็ก
6สถานีตำรวจมวกเหล็ก
7อ.ส.ค.

บู้ธ คาวบอย
กำหนด 12 บู้ธ บู้ธละ 3000 บาท ขณะนี้คาดว่าจะได้บู้ธจากกลุ่มพี่ๆๆคาวบอยที่แบ่งร้านจากที่อื่นมาลงน่าจะครบยอด เพราะต้องการนน้อยๆๆเพื่อจะได้ขายได้ดี ทุกร้านตั้งเด่นมาก ขนาด 4*4 เมตร แต่งสวยงามสไตล์คาวบอย ทำเป็นหน้ากากไม้คอนวู้ด ทาสีสดใส โครงเหล็ก
การตกแต่งร้าน บริเวณงาน มีแท้งค์น้ำปะปาสไตล์คาวบอย กระโจม คุก แท่นประหาร ทางเข้างาน กองอำนวยการ ฉากเวที บู้ธร้านค้า จัดสร้างด้วยไม้คอนวู้ด เพื่อเนรมิตเมืองคาวบอยขึ้นมาให้มีที่ถ่ายรูปเยอะๆๆ ตอนนี้ทำเสร็จโซนร้านอาหารแล้ว จะมาประกอบที่ฟาร์โคนมในอีกสองวันข้างหน้า จะมีการโพสรูปให้ดูค่ะ

การประกวดเต้นLine Dance มัธยมศึกษา ตอนนี้มีรายชื่อที่ 8 ทีม ซึ่งคณะกรรมการจัดงานก็พอใจในยอดผู้เข้าประกวด

การประกวดคาวเกิร์ลอบต.ยอดตอนนี้ 10คนแล้วต้องการ 20 คนด้วยกัน เรามีการแนะนำการแต่งกายให้เช่าชุดในราคาพิเศษที่ร้านคาวบอยในงานเลย คาดว่าเกิน 10คน เพราะรอยืนยันอยู่
จักรยานเสือภูเขามาร่วมโชว์ในวันอาทิตย์ที่28 พย มีโชว์หลายอย่าง จากชมรมจักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพค่ายอดิศร แต่จะนำรถจักรยานเสือภูเขามาโชว์ตั้งแต่เปิดงาน
ชมรมชอปเปอร์ ตอบรับมา 300 คัน จะมาร่วมงานในวันเสาร์ที่27 ส่วนวันอื่นๆๆจะมีกลุ่มป่าสัก โป่งเหล้าชาวเกวียน มวกเหล็กชอปเปอร์ คาวบอยมวกเหล็ก มาสร้างสีสันงานทุกวัน
โชว์ม้าไทยแสนรู้ ขี่ม้ารอบเมือง จากชมรมอนุรักษ์ม้าไทยแสนรู้ อ.นพ ในทุกๆวัน
ร้านค้าโอท็อป 30 ร้านค้าในจังหวัดสระบุรี ที่เป็นร้านโอท็อปของดีสระบุรีจริงๆๆเช่นผักหวาน เผือกหอม กระหรี่พั๊ฟ ไวน์องุ่น องุ่นสด ทอผ้า ผลิตภัณฑ์ทานตะวัน ครกหิน ผักปลอดสารพิษไร้ดิน ปุ๋ยชีวภาพ เฟอร์นิเจอร์รากไม้สักไม้มะค่า เป็นต้น
งานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขนชาวกทมนั่งรถยูโรสีส้ม มาร่วมงานด้วย ชมรมแรลลี่ ยืนยันขั้นต่ำ 40 คัน มาทานอาหารที่งานแจกคูปองทานอาหารให้คณะที่ซื้อทัวร์แรลลี่ คนละ 300 บาท(คุณสมศักดิ์จ่ายไม่อั้น ประธานชมรม) ใครใช้ไม่หมด 300 บาท นำคูปองไปซื้อสินค้าคาวบอยได้อีกค่ะ เงินไม่พอก็เพิ่มเงินสดให้แล้วร้านคาวบอยนำคูปองมาเพิ่มเงินได้
มีรายการโทรทัศน์ รายการเส้นทางเศรษฐี ทางช่อง 7 สี พิธีกร คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ และคุณน้ำ ระพีภัทร มาถ่ายทำรายการในวันเปิดงาน

Relate